Redhack konuştu İçişleri Bakanlığı Neden Susuyor?

Ertuğrul Kürkçü İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde Redhack tarafından yayınlanan Jandarma İstihbarat belgelerini sordu.

 

redhackTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER tarafından Anayasanın 98. ve içtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili 

 

22.05.2013 tarihinde basına ve kamuoyuna internet erişim ağı üzerinden ulaşan ve http://redleaks.blogspot.com/2013/05/Hatay-Reyhanli-Askeri-Gizli-Yazismalar.html adresinde yayınlanan, üzerinde “Jandarma Genel Komutanlığı, gizli, ivedi” ifadeleri bulunduğu görülen Mayıs 2013 tarihine ait belgelerde, 11.05.2013 tarihinde Reyhanlı’da bomba yüklü araçların patlaması sonucu 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan olayla ilgili istihbarat bilgisi olduğu görülmektedir. Söz konusu planların, 25 Nisan tarihinde elde edildiği belirtilen ve Suriye’deki en etkili silahlı muhalif gruplardan El Nusra’nın, üç araca Türkiye ’ye yönelik bir eylemde kullanmak üzere bomba düzeneği yerleştirdiği yönündeki bilgilerle paralellik taşıdığı ibaresi yer almaktadır.

 

Belgelerin Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı’na ait olduğu iddia edilmekte ve Suriye ’de faaliyet gösteren El Kaide yanlısı gruplara ulaştırılmak üzere hazırlandığı iddia edilen bomba yüklü araçlara ilişkin detaylara yer verilirken bu araçların Suriye tarafından arandığı bilgisi dikkat çekmektedir.

 

Bunların yanı sıra aynı belgelerde, Halkların Demokratik Kongresi organizesinde 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “Demokrasi ve Barış Konferansı”na “sivil toplum kuruluşları ile bölücü ve aşırı sol terör örgütleri sempatizanlarının da katılımıyla düzenleneceği bilgisi bildirilmiştir.” ifadesi yer almaktadır. Böylece, Türkiye’nin tüm barış yanlısı ve çözüm önerisi olan milletvekili, aydın, yazar, sanatçı ve aktivistlerinin katılacağı konferansın kriminal bir vaka, bir suç nesnesi olarak ele alındığı görülmektedir.

 

Bu gerekçe ile;

1.         Yukarıda ifade edilen belgeler gerçek midir?

 

2.         Sözkonusu belgeler Jandarma Genel Komutanlığı ve/veya Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığına ait midir?

 

3.         Reyhanlı’da patlayan bomba yüklü araçlarla ilgili gelen istihbarat bilgisine rağmen olayın önlenememesinin ve 51 vatandaşımızın canını kaybetmesinin nedeni nedir?

 

4.         El Kaide yanlısı bomba yüklü araçlarla ilgili olarak güvenlik güçlerince herhangi bir önlem, soruşturma, takibat yapılmış mıdır?

 

5.         Belgelerde; siyasi partiler, çevre örgütleri, halk ve inanç grupları, demokratik kitle örgütleri tarafından açık alanda faaliyet gösteren Halkların Demokratik Kongresi ile    ilgili kriminal görüş bakanlığınıza ait midir? Değil ise Bakanlığınıza bağlı güvenlik        aygıtları tarafından HDK ve birçok aydın, yazar, sanatçı ve aktivistin çağırıcısı ve katılımcısı olduğu “Demokrasi ve Barış Konferansı”nın istihbari bir kriminal nesne olarak belgelerde yer almasının sebebi nedir?

 

6.         Sözkonusu belgelerin kamuoyu ve basına sızması sonrasında Bakanlığınız tarafından       idari/hukuki soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa içeriği nedir?