Şakran Cezaevi’nde artan baskıların sebebi Adalet Bakanlığı’nın “gizli genelge”si mi?

Kürkçü, İzmir Aliağa(Şakran) Ceza ve İnfaz Kurumu’nda özellikle siyasi tutuklu ve hükümlülere dönük artan hak ihlallerini Adalet Bakanlığı’na sordu.

Şakran-Cezaevi-28-Nisan-2015Bakanlığınıza bağlı Aliağa(Şakran) Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’nde son aylarda tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlallerinin artarak devam ettiği gerek tutuklu ve hükümlü ailelerinin yaptığı basın açıklamalarından gerekse insan hakları gözlemcilerinin basınla paylaştığı haberlerden görülmektedir.

Buna göre özellikle siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldığı bölümlerde cezaevi personeli Bakanlığınız tarafından gönderilen bir “gizli genelge” olduğunu iddia ederek cezaevinde birçok keyfi uygulamayı hayata geçirmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin atelye çalışmalarına katılmaları ve sohbet alanına çıkma hakları ellerinden alınmakta, aileleriyle telefonla görüşme sırasında tekmil vermeye zorlanmakta, her sayımda ayağa kalkılması kalkılmazsa zorla darp ederek kaldırma uygulaması, revire ve avukat-aile görüşlerine çıkarılırken kimlik gösterme mecburiyeti getirilmekte, daha önce ayda bir kez olan oda aramaları ani baskınla ayda üç kez uygulanmakta, tutuklu ve hükümlülerin aileleri dışında belirttikleri 3 kişi ile görüşme hakları tamamen iptal edilmekte, hastane sevkleri yapılmayarak sağlığa erişim hakları engellenmekte ve Cezaevi Müdürlüğü’ne ve İnfaz savcılığına yazılan dilekçeler cevapsız bırakılmaktadır. 

Bu Gerekçeyle;

  1. Bakanlığınız tarafından Cezaevleri Müdürlüğü’ne gönderilen yukarıda sözü edilen bir “gizli genelge” var mıdır? Yok ise Cezaevi personelinin böyle bir iddiada bulunarak hak gaspı yapması suç değil midir? Böyle bir genelge var ise bunun “gizli” olmasının yasal dayanağı nedir? Genelgenin içeriği nedir?
  1. Şakran Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin Bakanlığınıza ve ilgili birimlere yazdığı şikayet dilekçelerine dayanarak Bakanlığınızca başlatılan bir inceleme var mıdır?
  1. Yukarıda sıralanan şikayetler Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Dahilinde ise Bakanlığınız tarafından başlatılan bir inceleme var mıdır?