TBMM Başkanı, Mimardan ve Vekilden Habersiz Meclisi Yıkabilir mi?

Kürkçü, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Eylül ayında yıkımına başlanan ve projesi Mimar Behruz Çinici’ye ait olan eski hizmet binasının yıkım kararını sordu.

csudmedw8aaplfuMart 2014’te Yeni Halkla İlişkiler Binası’nın kullanıma girmesiyle, eski halkla ilişkiler binasının A ve B blokları boşaltılmış, Eylül 2016’da da bu blokların iş makineleri ile yıkımına başlanmıştır.

Bilindiği gibi Mimar Behruz Çinici tarafından 1979’da tasarlanan bu binalar 1984 yılında hizmete açılmıştır. 1984 yılında Sedat Simavi Vakfı Ödülü ve 1986 yılında İş Bankası Kent ve Mimarlık ödülü bulunan mimari projede halkla ilişkiler binasının tamamlayıcı unsuru olan TBMM Camii de kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

TBMM Başkanı olarak şahsınız ve Gayrımenkul ve Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) arasında 24 Ağustos 2016’da imzalanan protokol gereği GYODER tarafından oluşturulan konsorsiyum kendi bünyesinde toplayacağı bağışlarla TBMM binasının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hasar gören yerlerini onarmayı taahhüt etmiştir. Bu protokolde yapılacak işler şöyle sıralanmıştır: Bombalanan yerlerin güçlendirilmesi ve onarılması, tüm alüminyum doğramaların aslına uygun olarak yenilenmesi, ana bina ahşap pencere doğramalarının aslına uygun olarak yenilenmesi, şeref kapılarının aslına uygun olarak yenilenmesi, hasar gören ahşap kapıların aslına uygun olarak yenilenmesi, ana bina ikinci bodrum katta sığınak mekanlarının oluşturulması, ana bina muhalefet ve iktidar kulisleri ile kulis bahçelerinin yenilenmesi, ana bina ve bahçede müze oluşturulması, hasar gören avizelerin orijinaline uygun yenilenmesi, ana bina dış cephe traverten kaplamalardan hasar görenlerin onarılması, ana bina içerisindeki hasar gören mermer kaplamalarının mevcuduna uygun olarak onarılması, ana bina bakır çatısının onarılması, ziyaretçi kabul binasının onarılması, ana bina koridorlardaki halıların yenilenmesi, eski halkla ilişkiler binasının (A-B Blok) yıkılıp yerine idare tarafından gösterilen alanda taban alanı 8.000-10.000 m2’ye oturan müştemilatıyla birlikte altında sığınak ve otopark bulunan üç ya da dört katlı yeni binanın projelendirilmesi ve yapılması.

Açıklanan protokolden de görüldüğü gibi eski hizmet binası dışındaki bütün inşaat çalışmaları 15 Temmuz gecesi bombalanarak hasar gören TBMM binasının çeşitli bölümlerinin tamir edilmesiyle ilgilidir.

2014 yılında Mimarlar Odası ile dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek arasında söz konusu binalara ilişkin görüşmede, Cemil Çiçek kendi fikrinin binanın yıkılmaması yönünde olduğunu belirtmiş, Mimarlar Odası’nın görüşlerini alacağını ve bu binaların kütüphane olabileceğini söylemiştir. 

Bu Gerekçeyle;

  1. Eski hizmet binasının yıkılma sebebi nedir? Bu binanın dış yapısı korunarak içerisinin ihtiyaca göre restore edilmesi başkanlığınızca neden planlanmamıştır?
  1. Binanın yıkılması konusunda proje müellifi Behruz Çinici’nin varislerinin onayı alınmış mıdır?
  1. TMMOB Mimarlar Odasının TBMM Başkanlığına yapının korunması konusundaki önerileri neden kabul görmemiştir? Yıkım kararı alınırken konuyla ilgili meslek kuruluşlarına danışılmış mıdır?
  1. Eski hizmet binasının yıkılma kararı yalnızca TBMM Başkanlığı tarafından mı alınmıştır? Bu konuda parti gruplarının veya milletvekillerinin önerilerinin alınmamasının sebebi nedir? 
  1. Eski hizmet binasının yerine yapılacak binanın mimari yapısı ve estetiği konusunda herhangi bir proje yarışması açılması düşünülmekte midir? Proje yarışması açılmayacaksa hangi kriterlere göre bir bina yapılması planlanmaktadır? 
  1. TBMM’nin genel kurul salonunun bulunduğu bina kompleksiyle yeni hizmet binası arasındaki mimari uyumsuzluk ilk bakışta bile görünmektedir. Eski hizmet binasının yerine yapılması düşünülen bina kompleksinin genel kurul salonunun bulunduğu bina kompleksiyle uyumlu olması planlanmış mıdır?
  1. TBMM camii ve eski hizmet binası bir bütün olarak tasarlanmış ve aynı mimara aittir. Binaların yıkılmasıyla mimari tasarımdaki bütünlük bozulmuştur. TBMM camii’yi de yıkıp yerine yeni bir camii yapmayı planlıyor musunuz? Planlamıyorsanız yeni yapılacak olan binanın TBMM camii ile uyumlu olması sağlanacak mıdır?