Tekirdağ Cezaevi’ndeki Disiplin Soruşturmaları Hakkında

Tekirdağ Cezaevi’nde mahkumların temel haklarını engelleyecek şekilde aylarca disiplin cezası almasına yol açacak soruşturmanın incelenmesi için Ertuğrul Kürkçü’nün verdiği dilekçeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

 

Ekte sunulan, cezaevinden gönderilen mektuptan ve basına yansıyan haberlerden  anlaşıldığına göre; Tekirdağ  2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde son iki senede cezaevi idaresi “gereksiz yere marş söylemek ve slogan atmak” gerekçesiyle mahkumlara toplam 13 kez disiplin soruşturması açmıştır. Bu da mahkumların senelerce aileleriyle mektuplaşamayacağı, telefonla görüşemeyeceği, açık- kapalı görüş yapamayacağı anlamına gelmektedir. Bu cezaların soruşturulması için Cezaevi Savcılığı ve Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması talebimi,

Bilgilerinize sunarım.09.04.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili


Ek:      1. T.K. tarafından yazılan mektup örneği.