AKP’li vekillerin iki kulağı arasında yeterince gri madde var mı?

Sizleri bir an önce aklınızı başınıza almaya ve bu yasayı geri çekmeye, bir tekriri müzakere önergesini bizzat kendinizin getirmesine davet ediyorum. Umarım bu uyarılar bir kulağınızdan girip öbür tarafından çıkmaz. İki kulağınızın arasında gerektiği kadar gri madde olduğunu varsaymak istiyorum.

meclis-genel-is-1802-AASayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bu yasa tasarısının tümden geri çekilmesi konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ise, aslında, bugün haberlere düşen kimi eğilimleri taşımakla birlikte yani bu yasanın bir tekriri müzakereden geçirilebileceğini düşünmekle birlikte bunu açık bir siyaset olarak ortaya koymuyor ve büyük bir baskıyı bu Mecliste hepimizin üzerinde sürdürüyor. Burada, insan haklarına, çalışma usul ve esaslarına, çalışma ahlakına tamamen aykırı bir biçimde, metazori bir tarzda milletvekilleri bu yasanın görüşülmesine katılmak zorunda bırakılıyorlar. Ancak, eldeki sonuç bütün bu baskıya rağmen muhalefet partileri açısından oldukça önemli bir yere getirdi yasanın tartışılmasını çünkü bu yasanın meşruiyeti kamuoyu önünde artık çoktan ilga oldu. Bu gayrimeşru bir yasadır, bu yasayla kamunun ne güvenliği ne esenliği sağlanabilir; bu konuda herkes aşağı yukarı hemfikir. Sadece bu, sarayın ısrarıyla, aslında kendileri arasında da sonsuz görüş farklılıkları içeren bir biçimde… Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri arasında da bu yasa başlangıçta bir desteğe sahiptiyse de artık bu desteğe sahip değil.

Bu yasanın çözüm sürecinin önünü açacağını söyleyenlerin, aslında, bundan önceki yasanın da çözüm sürecinin önünü açacağını söylemiş olduklarını görüyoruz. O nedenle, bize “Ya kırk satır ya kırk katır, ikisinden birini kabul edin, burada anlaşalım.” deniyor. Böyle bir anlaşma olmayacak arkadaşlar.

“Tekriri müzakere” talebine açık bir yanıt vereceksiniz. Bu yasanın geçemeyeceğini, bunun meşru olmadığını, Anayasa Mahkemesinden döneceğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla temelden çelişme hâlinde olduğunu biliyorsunuz ancak bu yasayı burada bize dayatmaya çalışıyorsunuz. Anayasa’ya aykırıdır, her şeye aykırıdır. Bizzat kendi iddialarınıza aykırıdır. Ancak, sarayın güvenliği için bunu “kamu güvenliği” diye bize dayatmaya çalışıyorsunuz.

O yüzden, sizleri bir an önce aklınızı başınıza almaya ve bu yasayı geri çekmeye, bir “tekriri müzakere” önergesini bizzat kendinizin getirmesine davet ediyorum. Umarım bu uyarılar bir kulağınızdan girip öbür tarafından çıkmaz. İki kulağınızın arasında gerektiği kadar gri madde olduğunu varsaymak istiyorum.

İyi akşamlar.

(İç güvenlik Paketi Görüşmeleri)