Tokatlı Öğrencilere Polis Engeli

Ertuğrul Kürkçü İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde Tokat’ta basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis engelini sordu.

tokat9 Kasım 2013 Cumartesi günü Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda, Nusaybin’de sınıra örülen duvarı protesto etmek amacıyla, öğrenciler basın açıklaması yapmak istemiş, ancak basın açıklamasına katılmak isteyenlerin, meydana gelmeleri engellenmiş, gelenlerin gözaltına alınacağı söylenmiş, Niksar Kavşağı’nda durdurulan gruba ise Tokat Terörle Mücadele Polisleri tarafından “Bu şehirde kanun biziz, değineceğiniz konular Tokat halkını ilgilendirmez, bu şehrin huzurunu size bozdurmayız, burada size basın açıklaması yaptırmayız, yaparsanız çevik kuvvet çağırırız” diyerek engel olunmuştur.

Anayasanın 34. Maddesine göre “Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”Ayrıca basın açıklamalarına ilişkin olarak 2004′te zamanın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun imzasıyla yayımlanan genelgeyle basın açıklamaları yer ve zaman kısıtına bağlı olmayarak ve 2911 sayılı yasa kapsamı dışına alınarak serbest bırakılmıştır:“Sivil toplum örgütleri üyelerince ya da kişilerce ‘basın açıklaması’ ve benzer adlar altında yapılacak faaliyetlerde; tüzel kişiler için yönetim ve denetim organlarının asil ve yedek üye tamsayılarının beş katını, gerçek kişiler için ise 2908 sayılı Dernekler Kanununda yönetim ve denetim organlarında öngörülen asgari asil ve yedek üye tamsayısının beş katını aşmayacak sayıda insanın açık havada, toplu veya ferdi olarak, araç trafiğini engellemeden, çevreye zarar vermeden, günlük hayatın doğal seyrini önemli ölçüde kesintiye uğratmadan ve şiddete başvurmadan, konusu suç teşkil etmemek koşulu ve megafon veya sınırlı alanda ses duyulmasını sağlayan cihazlar ile bir saati geçmemek üzere, düşünce ve görüşlerini açıklamanın konusu ile ilgili pankart-döviz açarak ve slogan atarak kamuoyuna duyurmaya çalışması, Anayasamızın 25 ve 26′ncı maddelerinde düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyeti ve düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanımı olarak değerlendirilerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kabul edilecek ve güvenlik güçleri şahıs ve mal emniyeti ile kamu düzeninin korunmasını sağlayacaklardır.”

Bu gerekçe ile;

1. Söz konusu basın açıklamasının engellenmesinin sebebi nedir?

2. “Tokat halkını ilgilendiren konular”a emniyet personelinin karar vermesi hangi tüzük, yönetmelik veya yasal mevzuata dayanmaktadır?

3. Öğrencilerin yasal protesto haklarının engellenmesi ile ilgili bakanlığınız bir soruşturma başlatmış mıdır? Başlatmışsa içeriği nedir?