Torba Yasa Hukuktan Vazgeçmek Demektir

Kürkçü, TBMM Genel Kurulu’nda 502 sayılı torba yasa üzerine yapılan görüşmelerde: “Torba kanunla da aslında, bir konuyu yasalaştırmak için başka konuları rüşvet diye vermekten başka bir şey yapmamış olursunuz. Bunu kendisine yakıştıran bir Meclise, bunu kendisine yakıştıran bir yönetime ben ne desem boş.” dedi.

Roma Hukukunda birden çok konuyu bir kanunda ele almak suçtu. Türkiye’de Torba Yasa devri açılırken hukuk fakültelerinde de Roma Hukuku zorunlu ders olmaktan çıkarıldı.

 

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Sayın Başkan, çok teşekkürler.

Sevgili arkadaşlar, bu 60’ıncı madde öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur, o yüzden madde üzerinde fazla durmayacağım ama ben torba kanun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü esasen torba kanunun kendisi, torba kanun çıkartmak, Roma hukukunda bir suçtu. Bunun da çok anlaşılabilir bir nedeni olduğunu Roma hukukuna bakınca görüyoruz. Çünkü birbiriyle çelişen, birbirinden ayrı çıkarlara hitap eden konuları bir tek kanun içerisine sığdırmaya kalkıştığınız zaman, bunu kanunlaştıracak olan yurttaşlar kısa zamanda bunun içindeki unsurları ayrıştıramadıklarından, akılları tam olarak hiçbirisine basmadığından yanlış kararlar verebiliyorlardı ve daha sonra bu kanunların iptal olması icap ediyordu. O yüzden “tek kanun, tek konu” ilkesini Roma hukuku kendisine prensip belledi ve bu çok uzun yıllardan beri de, yüzyıllardan beri de esasen bütün modern hukuka da yol gösteren bir ilke oldu.

Şimdi, bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok ve bizim bütün tartışmamız da bu; aslında, Roma hukuku bunu bir rüşvet olarak gördüğü için de engelliyordu: Yani bir konuyu kanunlaştırmak için öteki konuları yem olarak kullanmak. Bizim torba kanunlarımız tam böyledir. Yani Roma hukukuna göre, aslında, son derece ağır bir suç işliyoruz çünkü torba kanun yapmak Roma’da yasaktı. Fakat Türkiye’de artık serbest, bunun önü açıldı ama ilginç bir gelişmeyi de beraber yaşadık; torba kanunlar ilke olduğundan beri, 2009’dan bu yana hukuk fakültelerinde Roma hukuku çalışmak, Roma hukuku dersleri de zorunlu olmaktan çıktı. Yani Meclis tek kanun, tek konu ilkesinden ayrılırken hukuk fakülteleri de Roma hukukundan ayrılmayı uygun buldular. Fakat bu tıpkı fizik bölümlerinde Newton kanununun öğretilmesinden vazgeçmek gibidir. Newton kanununu öğretmezseniz eğer ne “görelilik”i ne diğerlerini öğretebilirsiniz ne de aslında, herhangi bir biçimde fizikle ilgili bir şey yapabilirsiniz; yaptığınız şey ancak hokkabazlık olabilir. Nasıl böyleyse, tek kanun, tek konu ilkesinden ayrılmak için Roma hukukundan vazgeçtiğiniz zaman da aslında, esasen hukuktan vazgeçersiniz. O nedenle, ben Türkiye’nin hem hukuk öğrenimi hem hukuk üretimi bakımından esasen yoldan çıkmış olduğunu bu manada söyleyebileceğimizi düşünüyorum ama buna ısrarla devam ediyoruz.

Eskiden Roma hukukunun manası, bir bakıma, bir düzen ve kural toplamının esasen Roma’nın kendi düzeninde ifade edildiğiyle ilgiliydi. O yüzden denilirdi ki: “Bütün yollar Roma’ya çıkar.” Fakat bir kere yoldan çıktığınızda ne hukuka ne Roma hukukuna ihtiyacınız kalır, o zaman, torba kanun sizin ilkeniz hâline gelir. Torba kanunla da aslında, bir konuyu yasalaştırmak için başka konuları rüşvet diye vermekten başka bir şey yapmamış olursunuz. Bunu kendisine yakıştıran bir Meclise, bunu kendisine yakıştıran bir yönetime ben ne desem boş. O yüzden, Allah ıslah etsin diyorum. (HDP sıralarından alkışlar)