Uludere köylülerine baskılar son bulmalı

Ertuğrul Kürkçü, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunu, Uludere’deki köylülere yönelik baskılarla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

TBMM İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU

 BAŞKANLIĞINA,

 

Komisyonunuz bünyesinde kurulan 28-29 Aralık 2011 gecesi Şırnak ili, Uludere ilçesi Irak sınırında yapılan hava harekatı sonucu meydana gelen ölüm olaylarını incelemek üzere kurulan alt komisyonun incelemelerine başlamasının üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen olayın gerçek sorumlularının ortaya çıkarılması konusunda elle tutulur bir adım atılamadığı malumunuzdur.

Bu durumun Uludere’de yaşayan ve yakınlarını kaybedenler arasında giderek artan bir infiale yol açtığını, komisyon üyelerine ve bu arada bana telefon, faks, mektup ve e-posta yoluyla ulaşan köylülerin anlatımlarından biliyoruz. Ancak, Uludere köylülerinin TBMM komisyonuna açıkladıkları tepkilerini, kamusal alanda da ifade etmeye başladıktan sonra son günlerde yerel askeri ve adli makamların giderek artan baskılarına maruz kaldıklarını öğreniyoruz

Şu ana kadar katliamdan sorumlu olarak hiçbir kamu görevlisi adli makamlarca sorgulanmadığı halde Uludere’li gençler her gün ilçe kaymakamını tartakladıkları bahanesiyle, sorguya çağırılmakta, aile büyükleri kendi arzuları hilafına korucu olarak göreve çıkmaya zorlanmakta ve evlatlarının ölümünün sorumluların bulunması için yaptıkları şikayetlerini geri almaları için baskı görmektedirler.

Bu şikayetler bugün itibariyle medyaya da taşınmış bulunmaktadır. Radikal Gazetesinin bugünkü sayısında Ezgi Başaran imzasıyla yayınlanan haberde köylülerin anlatımları yer almaktadır. Bunlar arasında Sait Encü ve diğer köylülerin Uludere alay komutanınca “ bunu unutun, kapatın” denilerek şikayetlerini geri almaya zorlandığı açıkça belirtilmektedir.

Komisyonunuzun, uğradıkları katliamın sorumlularının bulunması için ortaya çıkarak bizleri bilgilendiren ve mağduriyetlerine çare arayan Uludere köylülerine yönelik bu baskıların sorumluları ile ilgili olarak harekete geçmesi hukuki ve ahlaki sorumluluğudur. Bu çerçevede ilgili mercilerden olayla ilgili bilgi istenmesi ve sorumlular hakkında kovuşturma açılması için gereken girişimlerde bulunulmasını istiyorum.

Bilgilerinize sunarım.10.05.2012

Ertuğrul KÜRKÇÜ

Mersin Milletvekili

Ek:      Radikal gazetesinin 10.05.2012 tarihli sayısının 8. Sayfasında  Ezgi Başaran’ın sütununun fotokopisi

Ezgi Başaran’ın yazısına buradan ulaşabilirsiniz.